Policys

3B Automation AB:s målsättning är att vi tillgodoser alla kunders önskemål i enlighet med de förutsättningar som vi ges och har. 

Kunderna ska kunna lita på att vi ska kunna leverera enligt tidsramen som vi har satt och med den kvalité som båda parter förväntar oss. 

Vi på 3B Automation AB försöker hela tiden att utveckla våra kunskapsområden och i den riktning så att det gynnar såväl kunder som individen allra bäst. 

3B Automation AB ska verka för att företagets miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.

Dessutom ska vi alltid för våra uppdragsgivare föreslå den tekniska lösning som ger minsta möjliga miljöpåverkan i den mån det är möjligt och samtidigt tillgodoser kundens krav och önskemål.

Vi har som målsättning att uppnå detta genom att vi:

 • Försöker hålla oss miljömedvetna 
 • I tillämpbara delar följer miljölagstiftningen
 • Väljer miljövänliga alternativ för transport och arbetsutrustning i den mån det är möjligt
 • Utvärderar och uppdaterar våra arbetsrutiner med jämna mellanrum
 • Utvärderar och uppdaterar våra inköp mellan jämna mellanrum

3B Automation AB vill att arbetsmiljön ska kännetecknas av personlig hälsa och trivsel. Personalen ska utvecklas inom yrket och som personer i arbetsgruppen. 

Jämlikhet tar vi på allvar och vi vill att alla ska respektera varandra oavsett kön, religion, etnicitet, politisk ståndpunkt eller position i företaget. 

Arbetsmiljöarbetet ska:

 • Följa Arbetsmiljölagen AML med tillhörande föreskrifter AFS från Arbetsmiljöverket
 • Vara en del i samtliga beslut inom företaget 
 • Gälla fysisk, psykisk och psykosocial hälsa
 • Med jämna mellanrum utvärderas och vid behov förbättras
 • Se till att alla anställda har korrekt kunskap för att kunna påverka en säker arbetsmiljö
 • Se till att alla olyckor och tillbud rapporteras och utreds för att förhindra att liknande incidenter inträffar på nytt