KMA (HSEQ)

Både Simon och Åsa är diplomerade KMA-samordnare som jobbar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

När man arbetar med SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) är skyddsronder viktiga verktyg. Vi utför såväl fysiska som psykosociala skyddsronder.

Vi vet vikten av dokumentation och hjälper er gärna med:

 • Arbetsmiljöplan (AMP)
 • Arbetsplatsdispositionsplan (APD)
 • Kvalitetsplan
 • Miljöplan
 • KM-plan (Kvalitet- och miljöplan)
 • Trafikplanering
 • CE-plan
 • Riskbedömningsplan

Vi erbjuder även tjänster som byggarbetsmiljösamordnare – Bas P och Bas U.

 • Bas P
  Byggarbetsmiljösamordnare för Planering och Projektering

Bas-P är en samordnare mellan de olika projektörerna: t.ex. arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planering och projektering. Han deltar i att planera och leda projekteringen .

 • Bas U
  Byggarbetsmiljösamordnare för Utförande av arbetet

Bas-U ska delta i planeringen av arbetet och samordna olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att en entreprenör inte skapar risker för de andra.

 • Arbetsmiljö grundutbildning
 • Arbetsmiljö – lagar och regler
 • Arbetsmiljö – OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Diplomerad KMA-samordnare
 • Diplomerad Hållbarhets- och miljösamordnare
 • Bas P och Bas U
 • Mastering ISO 9001:2015
 • ISO 9001:2015 – Risk Management
 • Introduktion till Processäkerhet
 • Mänskliga faktorer
 • Konsekvensanalys
 • Egensotning
 • Första hjälpen vid skador och olyckor
 • Bättre arbetsmiljö – BAM , Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
 • Arbetsmiljö – lagar och regler
 • Arbetsmiljö – OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Diplomerad KMA-samordnare
 • Diplomerad Hållbarhets- och miljösamordnare
 • Bas P och Bas U
 • Mastering ISO 9001:2015
 • ISO 9001:2015 – Risk Management
 • Första hjälpen vid skador och olyckor