Projektledning

Vi hjälper gärna till som projektledare, projektkoordinator eller projektadministratör i dina projekt – stora som små! Vi kan även stötta dig i din roll som projektledare vid behov.

Vi gillar att arbeta efter ISO 21502 där man alltid ska definiera projektets: form, mål, intressenter, organisation, gränser och livscykel.

”The triple constraint” är grundstenarna i projektmodeller som vi arbetar efter.

Olika faser i en projektprocess.

Simon håller nu på att specialisera sig inom Projektriskledning.

  • ISO 31000 – Enterprise Risk Management for the Professional
  • The Project Management Course: Beginner to PROject Manager
  • Project Management: Master Project Management – PMP/PMI
  • ISO 21500 and ISO 21502 – Project Management Training
  • The Project Management Course: Beginner to PROject Manager
  • ISO 21500 and ISO 21502 – Project Management Training