Projektledning

Vi hjälper gärna till som projektledare, projektkoordinator eller projektadministratör i dina projekt – stora som små! Vi kan även stötta dig i din roll som projektledare vid behov.

Vi gillar att arbeta efter ISO 21502 där man alltid ska definiera projektets: form, mål, intressenter, organisation, gränser och livscykel.

”The triple constraint” är grundstenarna i projektmodeller som vi arbetar efter.

Olika faser i en projektprocess.

Simon håller nu på att specialisera sig inom Projektriskledning.