El & Elkraft

Simon har Auktorisation A (både låg- och högspänning). Tidigare hette det allmän behörighet. Han är även ledamot i Teknisk kommittéer.

3B Automation är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Rätt instrument och verktyg är väsentligt om man vill utföra arbeten på ett korrekt och säkert sätt. Vi använder givetvis endast CE-märkta produkter.

Simon startade sin karriär 2006 som elektriker så han har god kunskap i vad som krävs när man ska planera och räkna på elarbeten.

För att förenkla ert arbetsliv erbjuder vi samordning kring eller ansvar för helheten vad gäller el, automation och/eller elkraft.

 • IEC 61850 integration med IET600, reläskyddskommunikation
 • Elsäkerhet på maskiner i industrianläggningar
 • Skötsel av elektriska anläggningar
 • Kontroll före idrifttagning
 • IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning
 • ATEX – Grundkunskaper om explosiva atmosfärer
 • Första hjälpen vid elolyckor
 • ESA Fackkunnig
 • Excel för självlärda
 • Elinstallationsreglerna, utgåva 4 – Nyheter
 • Entreprenadjuridik Grund / AB 04 och ABT 06


2006 tog Simon studenten från den 3-åriga gymnasieutbildningen Elprogrammet – inriktning Automation.

Simon har Auktorisation A (både låg- och högspänning) som tidigare hette allmän behörighet.

 • Elsäkerhet vid arbete – Installation
 • Första hjälpen vid elolyckor
 • ESA Instruerad