El & Elkraft

Simon har Auktorisation A (både låg- och högspänning). Tidigare hette det allmän behörighet.

Vårt företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Rätt instrument och verktyg är väsentligt om man vill utföra arbeten på ett korrekt och säkert sätt. Vi använder givetvis endast CE-märkta produkter.

Simon startade sin karriär 2006 som elektriker så han har god kunskap i vad som krävs när man ska planera och räkna på elarbeten.

För att förenkla ert arbetsliv erbjuder vi samordning kring eller ansvar för helheten vad gäller el, automation och/eller elkraft.

Vi samarbetar med andra företag för att skapa en bra helhetslösning och ett starkt nätverk.


Elektriker, konstruktörer, programmerare eller arbetar med elkraft –
Är ni intresserade av ett samarbete?

 • IEC 61850 integration med IET600, reläskyddskommunikation
 • Elsäkerhet på maskiner i industrianläggningar
 • Skötsel av elektriska anläggningar
 • Kontroll före idrifttagning
 • IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning
 • ATEX – Grundkunskaper om explosiva atmosfärer
 • Första hjälpen vid elolyckor
 • ESA Fackkunnig
 • Excel för självlärda
 • Elinstallationsreglerna, utgåva 4 – Nyheter
 • Entreprenadjuridik Grund / AB 04 och ABT 06


2006 tog Simon studenten från den 3-åriga gymnasieutbildningen Elprogrammet – inriktning Automation.

Simon har Auktorisation A (både låg- och högspänning) som tidigare hette allmän behörighet.

 • Elsäkerhet vid arbete – Installation
 • Första hjälpen vid elolyckor
 • ESA Instruerad