Referensprojekt

Simon har utvecklat nya produkter och vidareutvecklat befintliga produkter och maskiner löpande. Från egen idé till genomförande har han tagit fram åtskilliga lösningar.

Elentreprenadbesiktning
2024. Ny gruvnedfart, LKAB

Simon utförde elentreprenadbesiktning för den nya gruvnedfarten.

KMA & CE
2023-2024. FP nytt sovringsverk, LKAB

Samordnare vad gäller Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö i förprojektering för nytt sovringsverk i Malmberget åt LKAB. Ansvarig vad gäller CE-märkning i projektet.

KMA & CE
2022-2024. AP1 Malmberget, LKAB

Samordnare vad gäller Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö i det stora projektet AP1 Vitåfors i Malmberget åt LKAB. Ansvarig vad gäller CE-märkning i projektet.

Simon var även Bas U för hela projektet.

Denna tjänst har även inneburit projektriskledning samt emellanåt hjälpt till som projektledare.

Teknikutvecklingsansvarig
2014-2021

Simon var teknikutvecklingsansvarig på två företag.

Föreläsningar
2021. T2 College

Utbildning – ta fram underlag samt hålla i flera föreläsningar i maskinsäkerhet för en klass i Skellefteå.

Molnlösning för service och underhåll
2021. EPC Sverige

Idé och genomförande för molnbaserat service- och underhållsverktyg med avläsning av livedata från mobila och stationära maskiner via MQTT.

Automatisk primersättare för tunnelladdning
2021. EPC Sverige

El och automation för en automatisk primersättare. Målet med maskinen var att flytta operatören från riskzonen vid gaveln till hytten på fordonet.

Nytt program för underjordsutrustning
2021. EPC Sverige

Nytt PLC- och HMI-program för underjordsutrustning. Det gamla programmet ersattes helt med Simons nya program som gjordes om från grunden för EPC Sveriges laddutrustningar.
Åsa skapade en bruksanvisning för HMI-programmet på både svenska och engelska.

Ny pumpstation nivå 660 Kristinebergsgruvan
2020. New Boliden

Programmering i ABB 800xA för styrning av tre 690V 600kW pumpar styrda med frekvensomvandlare, samt tillhörande ventiler och givare.

Nytt styrsystem
2019-2020. Bergsbydammen, SVF

Programmering och design av nytt styrsystem. En anläggning där driftsäkerheten är högsta prioritet.

Amulsar Gold Mine
2017-2018. ABB ltd

Projektledning för leverans av fem teknikhus till Amulsar Golds guldgruva i Armenien. Samarbeten i projektet med ABB Schweiz.

Laddbil för pall
2014-2020. LKAB

Elkonstruktion, programmering, maskinsäkerhet och driftsättning av ny tunnel-laddbil för underjord i Kiruna. Utvecklingen fortsatte under flertalet leveranser men också vid besök i Kiruna/Malmberget för uppdateringar.

Driftsättning Hangarportar
2010-2013. Megadoor

Kundanpassning och driftsättning av tre hangarportar i Frankrike och en i Singapore.

Maskinsäkerhet ny lättviktsbalkslinje
2012-2013. Masonite Beams

Konstruktion för anpassning av fingerskarvslinje från USA till Europeiska regler inom maskinsäkerhet.

Programmering Fail Safe PLC, ljusridåer, grindlås och tvåhandsdon.

Maskinsäkerhet lättviktsbalkslinje
2010-2011. Masonite Beams

Konstruktion för anpassning av fingerskarvslinje från USA till Europeiska regler inom maskinsäkerhet.

Programmering Fail Safe PLC, ljusridåer, grindlås och tvåhandsdon.

Tillverkningslinje lättviktsbalk
2008-2010. Masonite Beams

Programmering PLC och HMI samt driftsättning. Även maskinsäkerheten för anläggningen med programmen av Fail Safe PLC, grindlås och ljusridåer.